Kontrola a zkoušení

Vlastnosti všech našich výrobků dokládáme atesty a ve spolupráci s externími akreditovanými laboratořemi zajišťujeme všechny typy zkoušek mechanických vlastností vč. zkoušek korozní odolností, magnetických vlastností, prokalitelnosti, mikročistoty, metalografie atd.

Níže uvedené nedestruktivní zkoušky jsou zajišťovány našimi vlastními kvalifikovanými odborníky.

 

Ultrazvukové zkoušky

Magnetické zkoušky práškovou metodou

Spektrální analýza

Zkouška chemického složení materiálu přenosným zařízením přímo na výrobku.

Kapilární zkoušky

Výrobní program

Výkovky čtvercového průřezu

Výkovky a opracované výkovky z ocelí uhlíkatých, nízko a středně legovaných a vysoce…
více...

Kotouče plné a děrované

Výkovky a opracované výkovky z ocelí uhlíkatých, nízko a středně legovaných a vysoce…
více...

Pouzdra

Výkovky a opracované výkovky z ocelí uhlíkatých, nízko a středně legovaných a vysoce…
více...

Rozválcované kroužky, kruhy a prstence

Výkovky a opracované výkovky z ocelí uhlíkatých, nízko a středně legovaných a vysoce…
více...
česky | english

+420 725 168 203