O společnosti

KOVÁRNA a.s. je společnost s dlouholetými zkušenostmi v oblasti výroby volných a zápustkových výkovků, rozválcovaných kroužků a tepelného zpracování uhlíkatých i legovaných ocelí. Univerzální vybavení kovárny a zkušenost našich pracovníků umožňuje nabídnout našim zákazníkům široké spektrum výkovků od kusové výroby až po malé a střední série. V prostorách stávající společnosti probíhá výroba kovárenských polotovarů pro strojírenství, energetiku, chemický a potravinářský průmysl již od roku 1962.

 

Náš cíl

Cílem naší společnosti je pokračovat v posilování naší pozice na středoevropském trhu v oblasti kovaných a rozválcovaných dílů. Chceme prohlubovat spolupráci  s našimi zákazníky nejen  při výrobě dílů pro náročné aplikace, ale účastnit se řešení problémů při vývoji a konstrukci zařízení a svými zkušenostmi v oblasti metalurgie přispět k úspěšnému zvládnutí řešení již v předvýrobní etapě.

Věříme, že dlouhodobá spolupráce s našimi zákazníky a pochopení jejich potřeb nám umožní dosahovat optimálních parametrů jejich výrobků a posílí jejich konkurenceschopnost.

 

 

Naše filozofie

Naše filozofie

Cestu k úspěchu chápeme jako dlouhodobý systematický rozvoj všech částí naší firmy. V návaznosti na potřeby našich zákazníků realizujeme investice k rozšiřování našich technologických možností a produkčních kapacit a zároveň provádíme i průběžnou modernizaci stávajících zařízení. Zvyšujeme kvalifikační úroveň našich pracovníků, pro které chceme být korektním a stabilním zaměstnavatelem. Zaměřujeme se na hledání úspor v oblasti materiálových a energetických nákladů. Za velmi důležitou oblast považujeme spolupráci s výzkumnými organizacemi a vysokými školami na výzkumných a vývojových projektech. Zaměřujeme se na náročnější materiály se specifickými technologickými požadavky, způsobem zpracování i vyšší mírou finalizace.

 

 

 

česky | english

+420 725 168 203