Realizace výroby vysokých válcovaných kroužků

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU  PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 

Název programu:  Inovace - Inovační projekt - Výzva IV

Druh projektu:      Pořízení movitého dlouhodobého majetku

Název projektu:    Realizace výroby vysokých válcovaných kroužků, zejména z ložiskové oceli, metodou radiálně-axiálního tváření za tepla

Číslo projektu:     4.1 IN04/716

Příjemce dotace: ZVU Kovárna a.s., Pražská 322, 501 47 Hradec Králové

Rok ukončení:       31.12.2014
česky | english

+420 725 168 203